PRIVATLIVSPOLITIK

Kandidater, der ansøger om et job

 

Hos La Cabra prioriterer vi din fortrolighed og privatliv. Du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger, når du ansøger om et job hos La Cabra i denne privatlivspolitik

La Cabra Risteri ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Morten Le Dous Bruun (Head of Ecommerce) på morten(at)lacabra.com.

1. VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER

Når du ansøger om et job hos La Cabra, behandler vi dine personoplysninger til forskellige formål, som du kan læse mere om i det følgende.

Vi behandler og opbevarer kun personoplysninger, når og så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet, eller hvis det er nødvendigt for at overholde lovgivningen.

1.1 Hvis du ansøger om et job hos La Cabra

Legitimt formål og retsgrundlag

Når du ansøger om et job, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere din ansøgning i forhold til en annonceret eller mulig fremtidig stilling. Vi behandler de personoplysninger, du angiver i dit ansøgningsmateriale, samt de oplysninger, du angiver i forbindelse med e-mailing af ansøgningen til os, herunder:

 • Almindelige personoplysninger i dit ansøgningsmateriale (f.eks. navn, kontaktoplysninger, jobhistorik, uddannelse, færdigheder, foto, videoansøgning, karaktergennemsnit og ønsket antal timer). Behandlingen udføres for at varetage dine og vores interesser i at vurdere din ansøgning og dine kvalifikationer, jf. GDPR art. 6(1)(f).
 • Almindelige personoplysninger, som vi indsamler fra LinkedIn, Facebook og andre offentligt tilgængelige medier (f.eks. jobhistorik, uddannelse og generelle kvalifikationer). Behandlingen udføres for at varetage dine og vores interesser i at vurdere din ansøgning og dine kvalifikationer, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Vi opfordrer dig aldrig til at inkludere fortrolige eller følsomme personoplysninger i dit ansøgningsmateriale, medmindre dette er væsentligt for din potentielle fremtidige ansættelse. Hvis du inkluderer sådanne personoplysninger i dit ansøgningsmateriale, vil vi betragte dette som dit samtykke til, at vi behandler oplysningerne i forbindelse med rekrutteringsprocessen. I så fald kan vi behandle følgende personoplysninger om dig:

 • Nationalt identifikationsnummer (CPR), jf. afsnit 11(2)(2)(2) i den danske databeskyttelseslov.
 • Oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, jf. afsnit 8(3) og (4) i den danske databeskyttelseslov.
 • Følsomme personoplysninger, herunder oplysninger relateret til race- eller etnisk oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, helbred eller oplysninger om seksuelt liv eller seksuel orientering, jf. GDPR art. 9(2)(a) og GDPR art. 6(1)(a).

Offentliggørelse

I det omfang det er nødvendigt for at varetage dine og vores interesser i at vurdere din ansøgning, kan vi videregive dine personoplysninger til relevante forretningspartnere, herunder softwareleverandører, rekrutteringsbureauer osv.

Opbevaringspolitik

Vi opbevarer dit ansøgningsmateriale i op til 6 måneder efter afslutningen af rekrutteringsperioden i tilfælde af en annonceret stilling eller op til 30 dage efter modtagelse af en uopfordret ansøgning for at vurdere, om din ansøgning er relevant i forhold til en mulig fremtidig stilling. Vi kan opbevare din ansøgning i op til 12 måneder, hvis du har givet dit samtykke til, at vi opbevarer din ansøgning for at kontakte dig vedrørende en mulig fremtidig stilling.

Under specifikke omstændigheder kan vi opbevare dine personoplysninger i en længere periode, hvis vi finder det nødvendigt for at forsvare os mod et muligt retskrav, jf. GDPR art. 6(1)(f) og GDPR art. 9(2)(f).

1.2 Hvis du deltager i et jobinterview hos La Cabra

Legitimt formål og retsgrundlag

Når du deltager i et jobinterview hos La Cabra, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere dine kvalifikationer og om du er den rette kandidat til den relevante stilling, herunder:

 • Almindelige personoplysninger, som du har angivet i dit ansøgningsmateriale (f.eks. navn, kontaktoplysninger, jobhistorik, uddannelse, færdigheder, foto, videoansøgning, karaktergennemsnit og ønsket antal timer). Behandlingen udføres for at varetage dine og vores interesser i at kunne vurdere dig og dine kvalifikationer, jf. GDPR art. 6(1)(f).
 • Almindelige personoplysninger, som vi noterer om dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen (f.eks. interne noter, vurderinger eller evalueringer). Behandlingen udføres for at varetage dine og vores interesser i at kunne vurdere dig og dine kvalifikationer, jf. GDPR art. 6(1)(f).
 • Almindelige personoplysninger, som vi indsamler fra LinkedIn, Facebook og andre relevante offentligt tilgængelige medier (f.eks. oplysninger om dit udseende, jobhistorik, uddannelse og kvalifikationer). Behandlingen udføres for at varetage dine og vores interesser i at vurdere dig og dine kvalifikationer, jf. GDPR art. 6(1)(f).
 • Almindelige personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med eventuelle personligheds- eller IQ-test (f.eks. testresultater, evaluering og feedbackmaterialer). Behandlingen udføres for at varetage dine og vores interesser i at vurdere dig og dine kvalifikationer, hvis du giver dit indhold, jf. GDPR art. 6(1)(a) og (f).
 • Almindelige personoplysninger, som vi indsamler fra eventuelle referencer, du har givet os tilladelse til at kontakte (f.eks. oplysninger om arbejdsopgaver og præstation). Behandlingen udføres for at varetage dine og vores interesser i at kunne vurdere dig og dine kvalifikationer, hvis du giver samtykke, jf. GDPR art. 6(1)(a).
 • Fortrolige og følsomme personoplysninger, hvis du har angivet sådanne oplysninger i dit ansøgningsmateriale, og disse er relevante for din ansættelse, herunder oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, jf. afsnit 8(3) og (4) i den danske databeskyttelseslov eller oplysninger om race, etnisk oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, helbred eller oplysninger om seksuel orientering eller overbevisninger, jf. GDPR artikel 9(2)(a) og GDPR artikel 6(1)(a).

Offentliggørelse

I det omfang det er nødvendigt for at varetage dine og vores interesser i at vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen, kan vi videregive dine personoplysninger til relevante forretningspartnere, herunder f.eks. softwareleverandører, rekrutteringsbureauer, testbureauer osv.

Hvis vi indhenter referencer om dig fra dine tidligere arbejdsgivere, vil vi videregive oplysninger om, at du har ansøgt om et job hos La Cabra til de referencer, du har givet os tilladelse til at kontakte.

Opbevaringspolitik

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 6 måneder efter afslutningen af rekrutteringsprocessen.

Under specifikke omstændigheder kan vi opbevare dine personoplysninger i en længere periode, hvis vi finder det nødvendigt for at forsvare os mod et muligt retskrav, jf. GDPR Art. 6(1)(f) og GDPR Art. 9(2)(f).

1.3 Hvis du får tilbudt et job hos La Cabra

Legitimt formål og retsgrundlag

Hvis du får tilbudt et job hos La Cabra, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at indgå en ansættelsesaftale med dig, herunder:

 • Almindelige personoplysninger (f.eks. navn, adresse, kontaktoplysninger, løn og andre ansættelsesvilkår). Behandlingen finder sted for at indgå en ansættelseskontrakt med dig og for at varetage dine og vores interesser i denne forbindelse, jf. GDPR Art. 6(1)(b) og GDPR Art. 6(1)(f).
 • Fortrolige personoplysninger, herunder oplysninger, der kan fremgå af eventuelle straffeattester, jf. afsnit 8(3) i den danske databeskyttelseslov.

Offentliggørelse

I det omfang det er nødvendigt for at varetage dine og vores interesser i at indgå ansættelsesaftalen, kan vi videregive dine personoplysninger til koncernselskaber og relevante forretningspartnere, herunder f.eks. softwareleverandører, rekrutteringsbureauer osv.

Opbevaringspolitik

Vi opbevarer de personoplysninger, vi har indsamlet som led i rekrutteringsprocessen, i overensstemmelse med vores interne retningslinjer for behandling af personoplysninger for ansatte, som du vil blive informeret om i løbet af rekrutteringsprocessen.

1.4 Hvis vi ønsker at opbevare dit ansøgningsmateriale for at kontakte dig vedrørende eventuelle fremtidige ledige stillinger

Legitimt formål og retsgrundlag

Hvis din ansøgning ikke fører til et job hos La Cabra, men vi anser din ansøgning for relevant at gemme for at kontakte dig vedrørende eventuelle fremtidige ledige stillinger, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

Generelle personoplysninger (f.eks. navn, kontaktoplysninger, jobhistorik, uddannelse, færdigheder, foto, videoansøgning, karaktergennemsnit og ønsket antal timer). Behandlingen finder sted for at varetage dine og vores interesser i at kunne kontakte dig for mulig fremtidig ansættelse og kun hvis du har givet dit samtykke, jf. GDPR art. 6(1)(a).

Vi opfordrer dig aldrig til at inkludere fortrolige eller følsomme personoplysninger i dit ansøgningsmateriale, medmindre det er væsentligt for din potentielle fremtidige ansættelse. Hvis du angiver sådanne personoplysninger i dit ansøgningsmateriale, kan vi behandle følgende personoplysninger om dig:

 • Nationalt identifikationsnummer (CPR), jf. afsnit 11(2)(2)(2) i den danske databeskyttelseslov.
 • Oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, jf. afsnit 8(3) og (4) i den danske databeskyttelseslov.
 • Følsomme personoplysninger, herunder f.eks. oplysninger, der afslører race- eller etnisk oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, helbred eller oplysninger om seksuelt liv eller seksuel orientering, jf. GDPR Art. 9(2)(a) og GDPR Art. 6(1)(a).

Offentliggørelse

I det omfang det er nødvendigt for at varetage dine og vores interesser i at kontakte dig vedrørende eventuelle fremtidige ledige stillinger, kan vi videregive dine personoplysninger til relevante forretningspartnere, herunder f.eks. softwareleverandører og lignende.

Opbevaringspolitik

Vi opbevarer din ansøgning i en periode på op til 12 måneder, efter du har givet dit samtykke.

Under specifikke omstændigheder kan vi opbevare dine personoplysninger i en længere periode, hvis vi finder det nødvendigt for at forsvare os mod et muligt retskrav, jf. GDPR Art. 6(1)(f) og GDPR Art. 9(2)(f).

2. OVERFØRSLER TIL TREDJELANDE

Hvis det er nødvendigt for vores behandling af dine personoplysninger, kan vi overføre personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS. Overførsel af personoplysninger til tredjelande finder kun sted, hvis vi har et retsgrundlag, herunder:

 • Hvis EU-Kommissionen har besluttet, at tredjelandet sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, jf. GDPR artikel 45,
 • Hvis vi eller dataimportøren kan tilvejebringe passende garantier, f.eks. ved at indgå EU-Kommissionens standardkontrakter, jf. GDPR Art. 46, eller
 • Hvis en eller flere af undtagelserne i GDPR Art. 49 finder anvendelse.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om overførsler til tredjelande, er du altid velkommen til at kontakte os via vores online chat.

3. HVIS DU ØNSKER AT TRÆKKE DIT SAMTYKKE TILBAGE

Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os som angivet ovenfor i afsnit 1.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at dette ikke påvirker lovligheden af vores behandling op til det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage, og at vi i særlige tilfælde kan være berettiget til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger, f.eks. for at forsvare os mod et muligt retskrav.

4. REGISTEREDES RETTIGHEDER

Du er velkommen til at kontakte La Cabra, hvis du søger oplysninger om de personoplysninger, vi behandler om dig, og til hvilke formål. Som registreret har du følgende rettigheder, når vi indsamler og bruger dine personoplysninger:

 • Du har ret til adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til rettelse og sletning af dine personoplysninger, underlagt visse lovbestemte undtagelser
 • Du har ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger
 • Under bestemte omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt transmission af de personoplysninger, du har givet os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via vores online chat.

5. KLAGER

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet i Danmark: www.datatilsynet.dk eller databeskyttelsesmyndigheden i dit bopælsland i EU/EØS, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Vi håber dog, at du altid vil kontakte os først, så vi kan finde en rimelig løsning. Du kan altid kontakte os via vores online chat.

6. ÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til at opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden. I tilfælde af opdateringer vil datoen i bunden af privatlivspolitikken blive ændret. Den gældende privatlivspolitik vil til enhver tid være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret den 1. december 2023.